Kontakt


Zuzana Kosová - Loret

Trenčianska 724/50

01 851 Nová Dubnica

Slovensko


Prevádzka

LORET - veľkoobchod

Legionárska 122

911 01 Trenčín


IČO: 37657356

IČ DPH: SK1020072427


Tel./Fax: +421 32 640 21 37

Tel./Fax: +421 32 640 21 38

Mobil: +421 905 713 738


E-mail: obchod@loret.sk


Číslo účtu: 6897571023/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK73 1111 0000 0068 9757 1023


Registroval: OU Trenčín Živnostenský register č. 302-8158


Adresa dozorujúceho orgánu:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08


 


Prihláste sa na odber noviniek.